Hizmet Sözleşmesi
Bu formu bitirebilmek için tarayıcınızda JavaScript'i etkinleştirin.
Hizmet Sözleşmesi
Reklam Ajansı Genel Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme, bu günün tarihinden itibaren 1 aylık çalışma için geçerlilir. Müşteri (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) ile Global Medya Uzmanı (bundan sonra "Ajans" olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.


1. Taraflar

Müşteri:
Ajans: Global Medya Uzmanı

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Ajans'ın Müşteri adına reklam kampanyaları tasarlama, geliştirme ve yürütmeyi üstlenmesini kapsar.

3. Ajans'ın Yükümlülükleri

Ajans, bu sözleşme kapsamında aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirecektir:

Müşteri'nin reklam kampanyası hedeflerini anlamak.
Müşteri'nin hedef kitlesine uygun reklam kampanyaları tasarlamak.
Reklam kampanyalarını geliştirmek ve yürütmek.
Reklam kampanyalarının sonuçlarını analiz etmek ve raporlamak.
Grafik tasarım ve video editlerini yapmak.

4. Müşteri'nin Yükümlülükleri

Müşteri, bu sözleşme kapsamında aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirecektir:

Ajans'a reklam kampanyası hedeflerini ve hedef kitlesini sağlamak.
Ajans'ın çalışmalarını engelleyecek veya geciktiirecek hiçbir eylemde bulunmamak.
Ajans'ın çalışmalarını desteklemek.

5. Fiyat ve Ödeme

Ajans, Müşteri'ye reklam kampanyaları için 3500 TL veya anlaşılan ekstra değişken ücret ne ise bu ücreti talep edecektir. Ödeme, havale veya kredi kartı ile yapılacaktır. Ödeme çalışma başlangıcında yapılacaktır, eğer görüşmelerde ileri bir tarih anlaşılmış ise en geç 30 gün (çalışma ayı) içerisinde ödemenin yapılması müşterinin yükümlülüğündedir.

6. Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme, bu günün tarihinden itibaren 1 ay süreyle yürürlükte olacaktır. Eğer çalışmalar ardındaki diğer aylar devam ederse bu sözleşme de aynen yürürlükte olacaktır.

7. Sözleşmenin Feshi

Herhangi bir taraf, bu sözleşmeyi, diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak feshedebilir. Feshi takiben, Ajans, Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgileri ve Ajans'ın Müşteri için oluşturmuş olduğu tüm içerikleri Müşteri'ye teslim etmekle yükümlüdür.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanır. Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşme ile bağlantılı herhangi bir uyuşmazlık, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde çözümlenecektir.

9. Son Hükümler

Bu sözleşmede yer almayan tüm hususlar, taraflar arasında iyi niyetle müzakere edilecektir. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, bu hüküm sözleşmeden çıkarılacak ve diğer hükümler yürürlükte kalacaktır.

Müşteri
Global Medya Uzmanı